Styrelsen 2011/2012

 

Ordförande
     
Birgitta Bernhed
Lindåsvägen 10
466 91 Sollebrunn
Tel. 0322-721 73
Mob. 0704-29 43 34
E-post
 
Vice Ordförande
     
Kathleen Berggren
Simons Gata 5
451 75  Uddevalla
Tel. 0522-867 39
Mob. 0705-80 94 89
E-post
 
Sekreterare
     
Yvonne Rengren
Hällesås 112
444 97 Svenshögen
Tel./Fax 0303-77 56 30
Mob. 0768-32 07 49
E-post
 
    Kassör  
     
Maria Sand
Sixten Camps gata 10
416 48 Göteborg
Mob. 0702-19 82 54
E-post
 

Övriga ledamöter

Seija Wahlström
Hällstorp Heden 2
461 97 Sjuntorp
Tel. 0520-44 04 42
Mob. 0708-74 46 44
E-post
 
     
Ewa Brattstig
Mellanvägen 3
468 32  Vargön
Tel. 0521-22 07 56
E-post
 
     
Lill Gustavsson
Vestagatan 15
464 33  Mellerud
Mob. 0702-33 39 45
E-post
 
     
Katarina Lenander
Börsgärdet 207
444 95  Ödsmål

Tel 0303-77 34 51

Mob. 0706-97 34 51
E-post
 
ledamot & utställningsansvarig
     
Eva Olausson
Degebovägen 8
441 91 ALINGSÅS
Mob. 0703-21 30 44
E-post
 
Suppleanter
 
Berit Ulvdal
Arlidsvägen 39
441 91  Alingsås
Mob. 070-311 58 86
E-post
 
Pia Axelsson
Höglid Lille Pers Skog
668 91  Ed
Tel. 0534-230 84
 
Patrick Frendin
Krattorp 1
466 91  Upphärad
Tel. 0520-44 17 22
Mob. 0702-88 46 61
E-post
 
Malin Nilsson
Kantatvägen 2
451 71 Uddevalla
Mob. 0700-38 58 66
E-post