Schnauzer svart

  Ann-Sofie Hyttinen E-mail
Schnauzer svart Backgårdsgatan 1C Hemsida
  44733 Vårgårda  
  0322 62 50 22  
  070 58 54 366  

Tillbaka till uppfödare