Kommittér 2014

 

Arbetsutskott


Birgitta Bernhed
Ordförande
0725-09 92 34

 


Sven-Erik Bjarnesjö
Sekreterare
 0767-86 05 76


Yvonne Rengren
Kassör
0303-77 56 30
 

Utställningskommitté


Eva Olausson
Sammankallande
070-321 30 44


Lill Gustafsson
Monteransvarig
0702-33 39 45
lill.gustavsson@nakk.se

Hyreskontrakt för försäljare
 


 


Katarina Lenander
0303-77 34 51


Seija Wahlström
0520-44 04 42


Ringsekreterare ansvarig


Seija Wahlström
Sammankallande
0520-44 04 42

seija.wahlstrom@nakk.se

 

Utbildningskommitté

Håkan Lind
Sammankallande
0705-27 15 33


Berit Ulvdal
0322-492 34

Heidi Hallerström
0705-27 15 33Åsa Ågren
0761-13 31 49


 

Domarkommitté


Birgitta Bernhed
Sammankallande
0725-09 92 34
ordf@nakk.se


Eva Bergstedt
070-301 26 44


Yvonne Rengren
0303-77 56 30


Lars Hammar
0763-14 85 53
 

Showkommittén

Berit Ulvdal
Sammankallande
0322-492 34


Yvonne Rengren
0303-77 56 30


Yvonne Perman
0303-77 38 32


Håkan Lind
0705-63 74 03


Heidi Hallerström
0705-27 15 33

 

Ansvarig länsklubbspalten/ Webbansvarig


Heidi Hallerström

0705-27 15 33
webmaster@nakk.se

Press - och Informationsansvarig


Birgitta Bernhed
Ordförande
0725-09 92 34
ordf@nakk.se 

Kökskommittén


Ewa Brattstig
Sammankallande
0521-22 07 56
ewa.brattstig@nakk.se


Conny Carlsson
0739-22 57 16

 


Valberedning

Yvonne Perman
sammankallande
familjenperman@hotmail.com

Revisorer

Magnus Kjörling
Kjörlings Revisionsbyrå AB
Box 140
464 23 Mellerud
0530-470 17

Åsa Johansson
Olsebergsvägen 58 A
456 55  Bohus-Malmön
0523-354 11
 

Revisorsuppleanter

Thomas Johansson
Anolfsbyn
464 90 Mellerud
0530-331 14

Maria Sand
Sixten Camps gata 10
416 48 Göteborg
0702-19 82 54
 

Tillbaka till Index