Kommittér 2011/2012

 

  Arbetsutskott  
 
  Birgitta Bernhed
 
Ordförande
0322-721 73
 
  Kathleen Berggren
 
Vice Ordförande
0522-867 39 /  0705-80 94 89
 
  Yvonne Rengren
 
Sekreterare
0303-77 56 30
 
 
 

Utställningskommitté

 
 
  Eva Olausson
 
Ansvarig

070-321 30 44

 
  Lill Gustavsson
 
Monteransvarig
0702-33 39 45
E-post
Hyreskontrakt för försäljare
 
  Dan Svärdh
 
0705-47 53 98
 
  Katarina Lenander
 
0303-77 34 51
     
Seija Wahlström
0520-44 04 42
 
Patrick Frendin
0702-88 46 61
 
  Leif Berggren
 
0706-85 27 10
 
 
Ringsekreterare ansvarig
Seija Wahlström
Sammankallande
0520-44 04 42
E-post
 
Utbildningskommitté
 
  Berit Ulvdal
 
Utbildningsansvarig
0322-492 34
 
  Lill Gustafsson
 
0702-33 39 45
 
  Heidi Hallerström
 
0705-27 15 33
 
Conny Carlsson
0739-22 57 16
 
Domarkommitté
 
  Birgitta Bernhed
 
Sammankallande
0322-721 73
E-post
 
 

Eva Bergstedt

 
070-301 26 44
 
  Yvonne Rengren
 
Rasklubbsansvarig

0303-77 56 30

E-post
 
Showkommittén
 
  Yvonne Rengren
 
  0303-77 56 30  
 
 

Yvonne Perman

 
0303-77 38 32
 
Maria Sand
0702-19 82 54
 
Kathleen Berggren
0705-80 94 89
 
     
  Ansvarig länsklubbspalten/ Webbansvarig  
  Kathleen Berggren
 
  0705-80 94 89  
  E-post  
     
  Press - och Informationsansvarig  
  Birgitta Bernhed

 
Ordförande
 
  0322-721 73  
  E-post  
     
  Kathleen Berggren

Vice Ordförande
 
  0705-80 94 89  
     
  Klubbmästare  
  Ewa Brattstig
 
  0521-22 07 56  
  E-post  
     
     
  Valberedning  
     
  Linda Bengtsson  
  Sammankallande  
  E-post  
 
Revisorer
 
Magnus Kjörling
Kjörlings Revisionsbyrå AB
Box 140
464 23 Mellerud
0530-470 17
 
Kurt Tano
Olsebergsvägen 58 A
456 55  Bohus-Malmön
0523-354 11
E-post
 
Revisorsuppleanter
     
Thomas Johansson
Anolfsbyn
464 90 Mellerud
0530-331 14
 
Birgitta Johansson
 

Tillbaka till Index